Provozní voda z domovních čistíren odpadních vod

Aby bylo možno splnit technické standardy nových evropských směrnic pro vodu, musejí zařízení více jak miliónů vlastníků osazeny domovní čistírnu za několik tisíc euro a budou nahrazeny dostupnými systémy. Buducí směrnice EU předpokládá, že všechny domovní čistírny odpadních vod musejí být doplněny tak, aby odpadní voda byla zcela vyčištěna od choroboplodných zárodků a dusíku. V rámci konverze vzniká dobrá příležitost, která umožní instalaci zařízení na úpravu vod AQUALOOPu . Membránová stanice AQUALOOP být umístěna přímo v odtokové šachtě přestavěné domovní čistírny. Akumulační nádrž pro provozní vodu není nutná. Voda v této šachtě je zbavena hrubých nečistot a organického znečištění a je v nátokové nádrži, pak AQUALOOP PURAIN předfiltrace a nosič biomasy k biologikcému čištění není zapotřebí, což snižutje náklady. Upravená voda je pak čerpána do nádrže s čistou vodou tam je přiváděna přes RAINMASTER ke spotřebičům a znovu je využívaná. Vzniklý výsledný procesové cykly šetří výrazně vodu a poplatky. U bezodtokých domovních čistíre doapdních vod jsou ušetřeny náklady n odsátí vody.

1. Kläranlage 6. AL Gebläse
2. Tauchmotorpumpe 7. Klarwasserspeicher
3. AL Bioreaktor 8. Ansaugfilter
4. AL Membranen (1-6 je AL-MS) 9. RAINMASTER Favorit SC Duplex
5. AL Membranstation 10. Ausdehnungsgefäß

Eine Auswahl an Referenzen

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» více

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» více

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» více

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» více
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sum

Co­py­right © 2017 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen