طراحی آنلاین INTEWA

طراحی سیستم های INTEWA درچند لحظه

 

RAINMASTER rainwater unit

 

PURAIN rainwater filter

 

AQUALOOP water treatment

 

DRAINMAX trench tunnel

Rainplaner-Software

Um Ihr Projekt zu dimensionieren arbeiten wir mit dem RAINPLANER.

  • Auslegung aller Versickerungsvarianten nach DWA-A 138
  • Auslegung von Regenrückhaltespeichern nach DWA-A 117
  • Bewertung von Regenabflüssen nach DWA-M 153
  • Überflutungsnachweis nach DIN1986-100


Wenn Sie Ihr Projekt selber dimensionieren möchten, können Sie den RAINPLANER testen. Erwerben können Sie die Lizenz direkt beim Hersteller.

ما محصولات تصفیه فاضلاب خاکستری و استحصال آب باران را بمنظور بهره برداری از آب تصفیه شده تولید می نمائیم.

خودپالائی فیلتر آب باران براساس قانون جهش هیدرولیکی

تونلهای جذب DRAINMAX : تنها کانال پلاستیکی با امکان شستشو و تخلیه کف آن

امکان بکارگیری پمپ آب برای آب باران و تاسیسات فاضلاب خاکستری در هر ساختمانی فراهم است.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sum

Co­py­right © 2017 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen