Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas tunelis

Risinājums lietusūdeņu vai attīrīto notekūdeņu novadīšanai.

DIBt® ir DRAINMAX Tuneļu infiltrācijas sistēmas inovācija. Tās tilpums ir 1.6 m3, ko panāk ar liela tilpuma teknes sistēmu augsnē. Ar tās palīdzību, ūdens iesūksies augsnē caur caurumiem un atklāto augsnes virsmu. Ir iespējams novērst ūdens ieplūšanu caurulē. Šī tehnoloģija ievērojami ietaupa izmaksas, jo nav jāierok kompleksa cauruļu sistēma. Jūs varat izmantot DRAINMAX tuneļu sistēmu infiltrācijai vai izplūdei no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Apmierinātie klienti un aktuālie jautājumi, kas raksturo šo infiltrācijas sistēmu. Brošūru un instrukciju lejupielāde ir par brīvu.

Intewa-DRAINMAX.pdf

Tunnel-Rigole zur Regenwasserbewirtschaftung

Intewa_DRAINMAX_EFH_paket.pdf

Versickerungspaket für Einfamilienhäuser

  • Bilder

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» vairāk

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» vairāk

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» vairāk
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sum

Co­py­right © 2017 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen