Wydajne I energooszczędne rozwiązanie dla klientów zainteresowanych wykorzystywaniem wody deszczowej I szarej.

RAINMASTER Eco

Zoptymalizowana jednostka do zbierania wody deszczowej przystosowana dla posiadłości jednorodzinnej.

RAINMASTER Favorit

Jednostka wody deszczowej przystosowana dla większych posiadłości jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, posiadłości i przemysłu

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sum

Co­py­right © 2017 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen