Decentrální zasakování upravených odpadních vod

  • Uprava odpadních vod, např. z domovních ČOV 
  • Decentrální zasakování upravené vod dle požadavků DIN-Fachbericht CEN/TR 12566-2 und DIN 4261
Dezentrale Versickerung von behandeltem Abwasser
1: DRAINMAX tunel 5: svrchní vrstva
2: boční a svrchní obsyp tunelu 6: domovní ČOV
3: Geotextilie 7: přítok odpadní vody
4: překrytí tunelu 8: odstup od max.hladiny podzemní vody

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» více

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» více

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» více

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» více
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen