Dimenzování

AQUALOOP komponenty jsou určeny pro mnoho druhů úprav vody a hygienizaci zařízení.

Hlavním kritériem výběru komponentů AQUALOOpu jsou: 

  • kvalita vody na přítoku [mg/l BSK]
  • potřebné množství upravené vody/objem [l/den]

Kvalita vody

S AQULOOP součástmi může být dosaženo následující kvality vody na odtoku.

Kvalita vody opatření AL-MS AL-MEM AL-BL AL-F AL-FK
    membránová stanice membránami dmychadlo předfiltrace nosiče biomasy
BSK < 5 mg/l Přímá filtrace x x --- --- ---
BSK < 25 mg/l Přímá filtrace x x x --- ---
25 mg/l < BSK >200 mg/l MBR filtrace x x x x x

Při nízkém biologickém stupni znečištění (BSK <5 mg/L) je nutné kromě biologické úpravy (nosič biomasy) ještě také nezbytné čištění membrán pomocí provzdušnění.

Množství a objem upravené vody

Doporučujeme u rozdílných kvalit vody následující maximální množství upravené vody na jednu membránu:

Kvalita vody Množství a objem upravené vody použití
BSK < 5 mg/l až do 1600 l/Den Např. Vyčištěná voda / dešťová voda
BSK < 25 mg/l až do 800 l/Den Např. Odtoková voda z domovních čištíren odpadních vod
BSK <200 mg/l až do 300 l/Den Např. Šedé vody

Užitný objem u zařízení na šedé vody

Použitelný objem bioreaktoru a akumulační nádrže na vyčištěnou vodu je dán z potřebného množství upravoveního množství.

Množství upravené vody (L/den) 300 600 900 1200 1500 1800 3600 5400 7200
Odpovídá ekvivalentu pro obyvatele 6 12 18 24 30 36 72 108 144
Užitný objem biorekatoru VBR,Nutz (l) 300 600 900 1200 1500 1800 3600 5600 7200
Užitný objem akumulační nádrže pro vyčištěnou vodu VKW,Nutz (l) 300 600 900 1200 1500 1800 3600 5600 7200

Výběr komponentů pro zařízení na šedé vody4

Použitelné komponenty pro zařízení na šedé vody poskytují nezbytné množstvé upravené vody.

Množství upravené vody (l/den) 300 600 900 1200 1500 1800
Ekvivaletní jednotka na jednoho obyvatele (EW) 6 12 18 24 30 36
Al-MEM: Membránové (ks) 1 2 3 4 5 6
Al-MS: membránová jednotka (ks) 1 1 1 1 1 1
AL-F100: předčištěn 1 1 1 1 1 1
AL-Fk: nosiče biomasy (l) 30 60 90 120 150 180
AL-BL dmychadlo velikost AL-BL30 AL-BL60 AL-BL100 AL-BL120 AL-BL200 AL-BL200

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» více

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» více

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» více

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» více
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen