Montáž, instalace a údržba

Systém AQUALOOP je zkonstruován jako modulární a může tak být snadno nainstalován ve většině typů nádrží. Ukázka instalace systému AQUALOOP pro rodinný dům (6 osob) je znázorněn na následujících obrázcích.

Upozornění: Dle použití je možno vynechat instalace dmychadla, předfiltrace a instalace nosiče biomasy. Viz. AQUALOOP dimenzování.

Montáž držáku

Dmychadla a řídící jednotka jsou umístěny na stěnu pomocí dodávaného držáku.

Montáž filtrační patrony

Všechny patrony jsou dodávány s připojením pro odsávání permeátu a s připojením pro dmychadlo.

Montáž membránové stanice

Membránová stanice je dodávána jako modulární a je lehce našroubovatelná. Všechny spoje jsou provedeny přes ploché těsnění nebo O-kroužky (není vyžadován další těsnící materiál).

Po připojení patron(y) můžeme přišroubovat čerpadlo permeátu a čerpadlo zpětného proplachu. A nakonec přišroubujeme hadici pro přívod vzduchu od dmychadla.

Membránová stanice je vložena v biologickém reaktoru. Hadici pro přívod vzduchu namontujeme k dmychadlu a hadici pro odtah vyčištěné vody provlečeme do nádrže čisté vody.

A nakonec přišroubujeme hadici pro přívod vzduchu od dmychadla.

Montáž zásobníků vody

Plovákové spínače jsou instalovány jak v bioreaktoru, tak i v nádrži na vyčištěnou vodu.

Předčištění (filtr) je namontován v zásobní nádrži (bioreaktoru). K filtru připojíme hadici pro odtah nečistot ze dna nádrže.

Membránová stanice je vložena v biologickém reaktoru. Hadici pro přívod vzduchu namontujeme k dmychadlu a hadici pro odtah vyčištěné vody provlečeme do nádrže čisté vody.

Zprovoznění zařízení

Plovákové spínače, čerpadla a dmychadlo se připojí k řídící jednotce.

Bioreaktor naplníme vodou a nasypeme do nádrže nosiče biomasy.

Spustíme test zařízení. Všechny komponenty jsou individuálně testovány včetně odtahu permeátu (vyčištěné vody).

Dle návodu nastavíme všechny potřebné parametry (počet membrán, intenzitu provzdušnění...)

Údržba

Filtr mechanických nečistot je třeba kontrolovat v zadaných intervalech, pokud je třeba, vyčistit síto.

Pokud je průtok membránou nedostatečný, membrána je zanesena nečistotami. V takovém případě je možno použít chemické čištění. Požívá se kyselina citronová. V menu nastavíme mód chemické čištění. Čistící roztok je možno nasávat přes hadici vyčištěné vody. Po proběhnutí módu čištění je stanice automaticky uvedena do normálního provozu.

Die Reinigungslösung wird über den Permeatschlauch der Membranstation zugeführt.

Die Reinigung erfolgt dann über die integriere Reinigungsautomatik. Ist diese abgeschlossen wird der normale Betrieb automatisch aktiviert.

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» více

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» více

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» více

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» více
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen