Výhody systému MEM

 • Vlákna jsou uložena v modulu, tím je zajištěna jejich ochrana před mechanickým poškozením
 • Každá patrona má filtrační plochu 6 m² malé prostorové nároky
 • Díky zvolené malé velikosti pórů od 0,02 µm je zajištěno bezpečné odstranění 99,9999% všech bakterií a 99,7% virů. Nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce resp. pachové emise.
 • Při filtraci pomocí MEM nevznikají další vedlejší produkty
 • V jednom kroku filtrace se oddělí jak nerozpuštěné látky, tak i viry a bakterie
 • Životnost modulu je až 10 let, v závislosti na zatížení, moduly jsou snadno vyměnitelné
 • Membránová vlákna jsou hydrofilní, vysušením membrány nedojde k jejímu poškození
 • Speciální přísady (dle japonské normy JIS Z 2801) v PE membráně zabraňují (až o 99,97% menší růst) růstu mikroorganismů
 • Membrána je odolná proti kyselinám, zásadám a chlor obsahujícím detergentům Proplachovací tlak až 3 bary - Jsou užívány již více jak 10 let
 • Difuzor vytváří vzduchové bubliny, které čistí jednotlivá vlákna a vytváří efekt víření
 • Není nutná kontinuální dodávka vzduchu. Vzduch je využíván efektně jak k provzdušnění, tak i k aeraci, tím se šetří energie
 • Patrona umožňuje čištění membrány i chemickými prostředky bez ovlivnění biologických procesů

AQUALOOP – Kvalita vody

Zkoušení na čistírně odpadních vod v Salzburku/A/ ukázala, že bakteriologické limity stanovené pro pitnou vodu byly splněny.

Ostatní parametry stanovené pro pitnou vodu, je třeba stále kontrolovat. Voda je obecně vhodná pro použití jako voda provozní na splachování a pro zálivku.

Kromě hygienických ukazatelů AQUALOOP doporučujeme používat tyto záruky:

BSK5 <5mg / l (pro šedé vody po biologickém čištění)

Nerozpuštěné látky <10mg/ l

Splnění :

 • WHO / EU směrnice o koupacích vodách
 • informační list H201 o systémech šedých vod
 • DIN 19650 požadavky na jakost vody pro závlahu
 • NSW zdravotní zásady, Austrálie 2005
 • BS 8525-1:2010, UK

Nečištěná voda

Bakteriologický rozbor
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   1500 / 1200 in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
coliform germs ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 500 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 100 0 (P)
Entero coccus DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml > 500 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

AQUALOOP rozbor vody – vyčištěná voda

Bakteriologický rozbor
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   8 / n.n. in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
coliform germs ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (P)
Entero coccus DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml n.n. 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

Hodnoty parametru (P) a indikované paramtry (I) dle TWVO 2001 respektive dle B1 jsou pod limitem detekce v daném objemu.

Uvedení do provozu

MEM membrány jsou testovány, dodávají se v původním stavu. Mohou být použity pro filtraci bez jakéhokoliv dalšího aktivování (hydrofilizace). Průtok se může během počáteční fáze filtrace měnit, ale obvykle se velice rychle stabilizuje.

Skladování

Moduly mohou být skladovány v originálním balení před instalací. Je třeba dodržet následující podmínky:

 • Neskladovat na přímém slunci
 • Skladujete při teplotách mezi 10 - 30 °C
 • Relativní vlhkost udržovat pod 70%

Čištění moduly

Použité/znečištěné moduly lze chemicky vyčistit a uložit do původního suchého obalu, viz podmínky výše. Pokud je zapotřebí, je možno manuálně vyčistit pomocí chemických přípravků, i během provozu. Před čištěním si přečtěte provozní řád a návod k obsluze.

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» více

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» více

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» více

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» více
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen