Nejčastěji kladené otázky a odpovědi k systémům DRAINMAX tunely a žlaby

/

Které výhody mají tunely DRAINMAX ve srovnání k jiným zasakovacím a zádržným systémům?

V porovnání se štěrkovými žlaby využívají DRAINMAX tunely díky svojí 100% zádržné kapacitě Méně místa. To znamená méně zemních prací a méně nákladů. Ve srovnání s jinými zádržnými systémy z plastů jako jsou zasakovací boxy nabízí DRAINMAX tunely optimální poměr ceny a výkonudíky menší spotřebě materiálu a možnost stohování tunelů při transportu. K tomu jsou DRAINMAX tunely jediný produkt, u kterého lze vyčistit podlahu žlabu. To zvyšuje životnost systému.

Čemu vděčí tunely DRAINMAX za vysokou únostnost?

U DRAINMAX tunelů díky speciální geometrii tunelů je zátěž přenesena do okolní zeminy. Ostatní plastové profily a boxy musí díky své nevýhodné geometrii vyrovnávat vyšším použitím materiálu, aby mohly vydržet stejnou zátěž a zajistit stejnou stabilitu.

Proč je možnost čištění tunelů tak důležitá?

Tunel je stavební prvek, který je instalován do země na desetiletí. Principiálně byl měl být instalován před každé zasakovací, zádržné, sedimentační nebo filtrační zařízení. Způsob osazení zařízení závisí na napojené ploše a znečištění vod tak jako na požadavcích úřadů ohledně přivádění vod. Při dobrém předčištění jsou zasakovací, zádržné jednotky téměř bezúdržbové. V průběhu let a při nedostatečné údržbě předčištění vzniká nebezpečí, že vnikne špína do žlabů. Tyto nečistoty mohou významně snížit zasakovací účinek a tím i funkčnost žlabů. Žlaby se pak musejí nákladně obnovovat. DRAINMAX tunely a jejich stav mohou být prohlédnuty pomocí kamery. Pokud se jedná o čištění, DRAINMAX tunely jsou jedinečné plastové systémy, u kterých je podlaha kompletně omyvatelná. Čištění vnitřku tunelů je zajištěno tím, že je vložena jedna jednotka, do které lze zavést vysokotlaký čistič.

Jak zjistím nezbytnou velikost tunelů a žlabů?

Dimenzování rigolů závisí na vícero podmínkách, jako jsou údaje o srážkovém úhrnu a rychlost infiltrace a regionální požadavky vodoprávních úřadů. Tyto podmínky jsou různé v každé spolkové zemi a regionu. Informace o dimenzování jsou k dispozici v naší projektové službě.

DRAINMAX Photo

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» více

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» více

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» více

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» více
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen