Oblast použití a dimenzování

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Napojen může být prakticky každý spotřebič, který přichází v úvahu pro využití dešťových vod. Maximální povolená výška připojení spotřebiče přes RAINMASTER Eco je 9 m. Tato výška, která přibližně odpovídá 2. poschodí, nesmí být překročena, RAINMASTER Eco 10 (48 dBA) nebo RAINMASTER Eco 14.

Druckseitige Dimensionierung

Meist werden im Einfamilienhaus nur wenige Verbraucher gleichzeitig betrieben. Der RAINMASTER Eco versorgt diese optimiert mit geringstem Energieeinsatz. Sind mehrere Verbraucher gleichzeitig im Betrieb, teilen sich diese Verbraucher den maximalen Pumpenvolumenstrom.

Dies bedeutet für den RAINMASTER Eco in der Praxis:

Toilette und Urinal

Toalety a pisoár

Mohou být napojeny až tři splachování toalety a pisoár.

Waschmaschine

Pračky

Lze připojit až dvě pračky.

Garten und Reinigung

Zahrada a úklid

Pro malé zavodňovací a čistící činnosti může být připojen zahradní vodovodní k

  • 20 m zahradní hadici s rozprašovací tryskou
  • menší zavlažovací rozprašovač na trávníky - s průtokem až do 2bar / 500 l/h
  • vysokotlaký čistič - s průtokovou rychlostí do 500 l/h

   Charakteristika čerpadel použitých v zařízení

   Pumpenkennlinie

   Dimenzování nasávání

   V praxi je čerpadlo díky podtlakovým ztrátám (tření v trubce, výška nasávání) samonasávací jen v určitém rozmezí. V tomto provozním rozsahu se daří čerpadlo samostatně odvzdušnit (např. při prvním uvedení do provozu), bez manuálního zavodnění čerpadla. Charakteristika sání ukazuje závislost délky sání na výšce sání. Průsečík zprostředkovaných hodnot v grafu se musí nacházet nad zobrazenou sací linií. Pokud je bod sání pod sací linií, musí být zařízení doplněno přídavným čerpadlem (volitelné příslušenství RM Eco-LP), aby bylo zajištěno patřičné sání s dostatečnou rezervou.

   Ansaugseitige Dimensionierung

   Poznámka

   Dávkovací čerpadlo podporuje sání tak, že je realizována do 3 m větší sací výška. To znamená, že sací charakteristika se posune o 3 m paralelně dolů.

   Příkladové dimenzování

   Příklad A

   Délka sacího potrubí = 16 m Sací výška = -2,40 m (výškový rozdíl mezi nejhlubší sací pozicí a čerpadlem)

   → Správně. Průsečík leží nad křivkou sání.

   Příklad B

   Délka sacího potrubí = 34 m Sací výška = -2,80 m (výškový rozdíl mezi nejhlubší sací pozicí a čerpadlem)

   → Špatně. Průsečík leží pod křivkou sání. Je doporučeno použít příslušenství čerpadla RM-Eco LP pro podporu sání

   Nahoru

   V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

   » více

   Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

   » více

   Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

   » více

   Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

   » více
    

   Schnelleinstieg

   Informationen

   Tel. +49 (0)241/96605-0

   E-Mail: info@​intewa.​de

   Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

   Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen