Kišnica - infiltracija ili usporavanje

Zbog sve veće urbanizacije ono što je nekad bila ravna površina sada se pokriva poslovnim i stambenim zgradama. Iako je jasno da tlo može ponuditi prirodnu infiltraciju kišnice to postaje sve teže s obzirom na sve veći broj natkrivenih površina, parkirališta i cesta. U isto vrijeme učestalost jakih kiša je povećana zbog klimatskih promjena. Kišnica više ne može prodrijeti u tlo i tu je opasnost u porastu da se postojeći sustavi odvodnje postanu preopterećeni. Izravan utjecaj rastuće urbanizacije je i porast štete od poplava, kao i povećani troškovi pitke vode i odvodnje.

Jedno rješenje za ovaj problem je lokalna infiltracija kišnice. Ovaj sustav se može uspješno koristiti tamo gdje je zemljište pogodno za infiltraciju ili gdje postoji adekvatan prostor. U slučaju da tlo nije povoljno za infiltraciju ili je premalo prostora na raspolaganju, kišnica se može privremeno usporiti. Na taj način sustav odvodnje nije opterećen.

Mjere za lokalnu infiltraciju i usporavanje oborinskih voda se sve više traži od strane različitih zajednica i država. Danas su se troškovi za zbrinjavanje otpadnih voda u javni sustav odvodnje znatno povećali. Naplata za kišnicu i otpadnu vode su najčešći modeli. Trend je jasno vidljiv: Sustavi za infiltraciju ili usporenje će postati obavezni u razvojnim planovima u budućnosti.

Prednosti za korisnika:

 • Neovisnost zbog odvojenosti od javnog sustava za odvodnju
 • Uštede na troškovima
 • Unaprjeđenje lokalne mikroklime
 • Mogućnost subvencioniranja od državnih subvencija

Prednosti za općinu:

 • Smanjenje izdataka za mjere obrane od poplava / sprječavanje poplava
 • Smanjenje troškova izgradnje kanalizacije, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • Spremanje potencijala u troškove razvoja novih stambenih nekretnina
 • Unaprjeđenje lokalne situacije podzemnih voda

Primjena INTEWA sustava:

 • obiteljske kuće
 • Više obiteljske kuće
 • Komercijalni i industrijski objekti
 • Javne nekretnine

Na vrh

RWV Überschwemmung

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen