Obrada vode i korištenje sive vode

Obrada vode stekla je visoki prioritet u svijetu. Pri tome je fokus na decentraliziranom višestrukom korištenju vode. Pri tome više od 50% potrošnje vode može biti sačuvano. Na svijetu se mogu napraviti mnogobrojni izvori vode, ovisno o klimi. Shodno tome, slabo kontaminirana voda se može obraditi i ponovo koristit kao tehnološka ili procesna voda. Dobivena voda je potpuno higijenski čista i može se upotrijebiti na razne načine u raznim područjima primjene.

Siva voda je definirana kao otpadna voda bez fekalija po europskoj normi 12056-1. Skuplja se tijekom tuširanja, kupanja ili pranja ruku i iz perilice.

Vodni resursi:

 • Siva voda iz kuća
 • površinske vode
 • podzemne vode
 • pročišćene vode iz postrojenja za obradu otpadnih voda
 • Industrijska otpadna voda

Moguće korištenje kišnice: 

 • ispiranje WC
 • navodnjavanje
 • čišćenje
 • Stroj za pranje rublja
 • Hlađenje
 • Industrijska uporaba

Prednost za korisnika:

 • Ušteda na troškovima pitke vode i otpadne vode
 • Globalno korištenje neovisno o klimatskim uvjetima
 • Zahtijeva manji kapacitet pohrane
 • Neovisnost od strane dobavljača vode

Prednosti za općinu:

 • Smanjenje izdataka za mjere obrane od poplava
 • prevenciju poplava
 • Smanjenje troškova izgradnje kanalizacije, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • Spremanje potencijal u troškove razvoja novih stambenih nekretnina
 • Unaprjeđenje lokalne pohrane podzemnih voda, a time i napredak u pružanju usluge pitke vode

Primjena INTEWA sustava:

 • Obiteljske kuće Javni projekti
 • Hoteli
 • kampovi
 • Poslovna poduzeća
 • Industrijski objekti

Na vrh

Frau unter der Dusche

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen