Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» više

AQUALOOP

Instalacijski kit za tretman I recikliranje sive vode

AQUALOOP proizvodi, bakteriološki visoke kvalitetne pitke vode, bez obzira na to je li ulazna voda dolazi iz površinskih voda, podzemnih voda, počišćene vode iz postrojenja za obradu otpadnih voda, industrijskih otpadnih voda ili sivih voda iz kuća! *

» više

 

AQUALOOP Sustav se sastoji od nekoliko modularnih komponenti koje se mogu lagano slagati po potrebi.

•   AQUALOOP-pred filter   

•   AQUALOOP- nosači bio mase

•   AQUALOOP- membranska stanica sa upravljanjem

•   AQUALOOP- membrane

•   AQUALOOP- puhala

Modularne komponente AQUALOOP su fleksibilne i mogu se lako ugraditi u većinu tipova spremnika i smanjuje potrošnju vode po hotelima, kampovima, gospodarskim zgradama, industrijskim kompleksima, javnim zgradama i privatnim kućama.

Pred - filter i nosači bio mase

 

AQUALOOP pred - filter i nosači bio mase osiguravaju dosljedan napredak u kvaliteti ekološki zagađene vode, kao što su kućanstva sive vode sa sabirnim spremnikom. To se postiže biološkom razgradnjom kao i automatskim izdvajanjem sedimenta sa dna i plutajućih čestica sa površine spremnika.

Membranska stanica sa upravljanjem

Membranska stanica AQUALOOP je također smještena u sabirnom spremniku. Membrana stanica sastoji se od platforme za montažu membrana, pumpe za pročišćenu vodu,pumpe za ispiranje,spremnika za ispiranje te crijeva za spajanje puhala. Membranska stanica AQUALOOP može fleksibilno biti opremljena sa šest membrane, ovisno o potrebnoj količini vode koja se reciklira. Više membranskih stanica mogu se koristiti paralelno ako je potreban još veći zahtjev za vodom.

Svaka membranska stanica sadrži potpuno automatski sustav za  upravljanje radom pumpi i puhala.

Membrane

 

Patentirane AQUALOOP C-MEM membrane su srž procesa obrade vode. Membrane su dizajnirane za učinkovito zadržavanje bakterija i virusa. AQUALOOP može poboljšati kvalitetu vode, bez kemijskih dodataka poput klora, koji je dokazano opasan za zdravlje. To je jednako dobro za okoliš i za vaš novčanik. AQUALOOP sustav sa posebnim dizajnom i procesom pročišćavanja  omogućuju dugi vijek trajanja i do 10 godina sa minimalnim održavanjem.

Puhalo

 

Puhalo istodobno ispunjava dvije uloge. Čišćenje membrane i opskrbu kisika u bioreaktoru.

Spremnik

 

Sustav za pročišćavanje  AQUALOOP pred-filter i AQUALOOP membranska stanica može se integrirati u gotovo svakom spremniku, bez obzira da li se nalazi u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Koristeći postojeći spremnik, troškovi transporta za AQUALOOP tehnologiju postaju vrlo niski.

Vodoopskrbna jedinica

Reciklirana voda se pumpa u cijeloj kući za namjene kao što su ispiranje WC-a, stroj za pranje rublja ili navodnjavanje putem RAINMASTER pumpe.

 

 

* Ostali parametri za ispunjavanje vode za piće Europske unije direktive zahtijevaju analizu. Pogledajte stranicu 25.

Na vrh

  • Bilder zum AQUALOOP

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen