Montage-, installations-, und wartungsfreundlich

Jednostavno sastavljanje, postavljanje i održavanje

Postavljanje DRAINMAX infiltracijskih tunela je jednostavno. Tunel mogu nositi 2 osobe obzirom na masu od 32 kg i kapacitet 1,6m3.

Baugrube und Planung

Građevinski iskop i planiranje

 • Izgradnja horizontalne, ravne i stabilne baze (radi infiltracije, propusnosti konsolidirane podzemlja mora biti u skladu s planom specifikacijama.)
 • na površinu mora biti položen sloj Geotekstila, kada se koristi šljunak 16/32 mm kao materijal za punjenje
 • Geo spoj se postavlja ispod tunela za ispiranje
 • Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung der Rohranschlüsse

Postavljanje elemenata tunela I spoj sa cjevovodom

Prije instalacije tunela, ulazna I inspekcijska okna moraju se postaviti na točan položaj I visinu. Ulazna područja tunela moraju se zaštiti sa slojem geotekstila. 

 • DRAINMAX elementi se postavljaju u redovima na pripremljenu zemlju. 
 • Prvi tunel je instaliran sa utorom za dolazni cjevovod . Elementi su međusobno povezani preklapanjem. Zadnji poklopac zatvara tunel. Sljedeći red se postavlja paralelno s prvim na određenoj udaljenosti.
 • Nakon postavljanja redovi tunela se prekrivaju geotekstilom
 • Okolo tunela se postavlja zemlja kako bi fiksirala geotekstil
 • Seitliches Verfüllen der Tunnelelemente

Zasipavanje tunela sa strane

Tuneli se zasipavaju jednoliko sa obje strane i na vrha prikladnim materijalom.

 • Za zbijanje materijala se mogu koristiti lagani strojevi. Teški strojevi mogu se koristiti kada se sloj zasipavanja poveća
Überdeckung der Tunnelelemente

Prekrivanje elemenata tunela

Nosivost sustava spojenih tunela se osigurava prekrivanjem tunela. 

 • materijal za ispunjenje se postavlja u slojevima preko tunela dok se ne dobije željena nosivost.
 • Koristite 16/32 mm šljunak za ispunu do 10 cm iznad ramena tunela koji se prekriva s posebnim slojem geotekstila. Korištenjem ne-kohezivnog materijala tla zasipavaju se i zbijaju sljedeći slojevi do potrebne nosivosti od 45 kn / m².
Oberbau für befestigte Verkehrsflächen

Superstrukture za fiksnu površine

Naposljetku se stvara superstruktura prema potrebnim specifikacijama.

Tehnologija na jednom mjestu

Technik auf einen Blick

Sve informacije o svim tehničkim podacima, dimenzijama, masi, veličini I materijalu možete pronaći u INTEWA online trgovini.

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen