Projekte

2001 stavljen je na tržište INTEWA PURAIN filter. oD tada prodano je preo 20.000 jedinica.

» više
Pressestimmen

Hier finden Sie informative Presseartikel über den patentierten PURAIN Regenwasserfilter.

» više

Hier finden Sie interessante Rezensionen von Kunden über die PURAIN Filter.

» više

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen