Instalacija sistema

1. RAINMASTER Eco modul 8. PURAIN filter za kišnicu
2. Dovod gradske vode 9. Dobavna pumpa RM Eco-LP
3. Tlačna linija sa ekspanzionom posudom 10. Oprema za umirivanje vode
4. Tlačni vod prema potrošačima 11. Zaštitna cijev za usisni cjevovod i signalni
5. Radni plovak 12. Ulaz kišnice u tank
6. Usisna linija 13. MD-100 zidna čahura
7. Sigurnosni preljev  

Karakteristike RM-F sistema sa dobavnom pumpom

Odabiruća vrijednost treba biti iznad predočene usisne linije (RM Favorit + RM Favorit-LP) u dijagramu.

Anleitung

RM_Eco-LP_Anleitung_Vers.1.0d_de.pdf

Anleitung RAINMASTER Eco Ladepumpe

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen