Instalacija sistema

Nivo u spremniku se mijeri pomoću PTFE mjernog kabla. Senzor visi s vrha spremnika pored plovka.

 

 

Aufbau mit System
S: S: Udaljenost od dna (cca. 5-10cm)
A: Udaljenost od nivoa 0% do kraja senzora
B: Razina 0-100%
C: Sigurnosna udaljenost min.20cm od max. nivoa vode
D: Sigurnosna udaljenost od ulaza do 0% min. nivo 10cm

Downloads

RMEco-FS_Anleitung_Vers.1.5b_DE.pdf

Montage- und Bedienungsanleitung RAINMASTER Eco Füllstandsanzeige

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen