Instalacija sistema

1. RAINMASTER Favotit SC sistem 8. 8. PURAIN filter za kišnicu
2. Dovod gradske vode 9. Plovak sa finim filterom
3. Tlačna linija sa ekspanzionom posudom 10. Oprema za umirivanje vode
4. Tlačni vod prema potrošačima 11. Zaštitna cijev za usisni cjevovod i signalni
5. Radni plovak 12. Ulaz kišnice u tank
6. Usisna linija 13. MD-100 zidna čahura
7. Sigurnosni preljev  

Karakteristike pumpa za RM Favorit

Ulazni osobine RM favorit sa i bez RM omiljeni rekord punjenje pumpe.

Odabiruća vrijednost treba biti iznad predočene usisne linije (RM Favorit + RM Favorit-LP) u dijagramu.

Anleitung

RMF_LP_Vers._1.0b_de.pdf

Anleitung RAINMASTER Favorit Ladepumpe

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen