Najekonomičniji sistem za upotrebu oborinske vode  na svijetu
Mjerenje snage

Najekonomičniji sistem za upotrebu oborinske vode na svijetu

RAINMASTER Eco sistem u prosjeku je štedljiviji za 75% u odnosu na druge sisteme u pogledu potrošnje ele. energije.

Rađena je analiza an fbr Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. [fbr] – istraživanje o potrošnji ele.energije na sistemima za oborinsku vodu. U slučaju da su svi sistemi za oborinsku vodu koji su postavljeni u Njemačkoj opremlejni sa RAINMASTER Eco umjesto sa postojećim pumpama ušteda bi iznosila približno 100GWh na godišnjoj razini.


Veća ušteda ele. energije

INTEWA je došla na novi, pametni put sa RAINMASTER Eco jedinicom. Umjesto standardne centrifugalne pumpe koristi se membranska pumpa. Za ispiranje toaleta je potrebno 5l/min, centrifugalna pumpa dobavlja 80l/min, nepotreban utrošak i gubitak 90% potrebne energije. RAINMASTER Eco je precizno projektiran za tipična kućanstva te vrši uštedu električne energije za dobavu oborinske vode 10 l/min, što je više nego dovoljnom za potrebe normalnog kućanstva. Princip rada membranske pumpe je sličan radu ljudskog srca: elastična membrane je pomjera pomoću ekscentričnog klipa. Na taj način se usisava tekućina preko ususnog ventila. Istovremeno membrane istiskuje tekućinu kroz izlazni ventil. Ovaj princip se koristi kako za male tako u kod većih aplikacija. Membranske pumpe osiguravaju rad bez trošenja pogonskih dijelova

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen