Flüsterleiser Betrieb

Tihi način rada

Centrifugalna pumpa proizvodi zvuk od 65 dB (A). RAINMASTER Eco 10 proizvodi zvuk od 50 - 56 dB (A).

U prošlosti zvuk koji su stvarale pumpe za oborinsku vodu je bio toliko glasan da je bilo gotovo nemoguće postaviti jedinicu unutar objekta. Sve to je promjenjeno sa RAINMASTER Eco 10 koji proizvodi zvuk ne glasmniji od perilice za suđe. Na osnovu tih informacija je mogu odabrati lokaciju gdje će se jedinica smjestiti: unutar garaže, u podrumske prostorije ili u sobu. RAINMASTER Eco neće nerušiti Vaš mir.

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen