Montage-, installations- und wartungsfreundlich

RAINMASTER Eco je jednostavan za ugradnju, isporučuje se sa fleksibilnim crijevima koje se spajaju na glavnu vodopskrbnu mrežu.

» više
Sicherheit zuerst

RAINMASTER ECO pumpa, regulator i prekidač s plovkom se napajaju naponom od 24V za dodatnu sigurnost.

» više

Dodatne informacije

Technik auf einen Blick

Sve informacije vezane za tehničke detalje, veličina, težina, dimenzije spojeva, materijali ćete naći u INTEWA katalogu.

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Općenito moguće je spojiti sve potrošače na jedinicu (koji će koristiti oborinsku vodu). Maksimalna visinska razlika između RAINMASTER Eco jedinice i potrošača ne bi smjela biti veća od 9m (drugi kat).

» više

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen