Jednostavna ugradnja, montaža i održavanje

RAINMASTER Eco je jednostavan za ugradnju, isporučuje se sa fleksibilnim crijevima koje se spajaju na glavnu vodopskrbnu mrežu

Wandmontage

 

Postavljanje na zid

RAINMASTER Eco je dizajniran za montažu na zid

 

 

Mrežni priključak vode

Spajanje na mrežni priključak se vrši preko fleksibilnog crijeva – sa sigurnosnim preljevom

 

 

Spajanje na tlačnu liniju

Tlačna linij se zajedno sa ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom i odzrakom spaja pomoću fleksibilnog crijeva

 

 

 

Usisna linija

Usisna linija je spojena sa spremnikom za oborinsku vodu

 

 

Sigurnosni preljev

Sigurnosni preljev je spojen na odvodnu cijev HT promjera DN 50

 

 

Mjerna oprema (senzori)

Plovak sa prekidačem je instaliran unutar sprenika (iznad ulazne cijevi) te je spojen sa RAINMASTER Eco kontronom jedinicom koja je instalirana unutar objekta.

Puštanje u rad

Membranska pumpa (može raditi na suho) ne zahtjeva početno punjenje vodom. Na slijedeći način je moguće izvršiti puštanje u rad vrlo jednostavno:

  • Spojiti opremu na izvor ele. Energije (utičnica)
  • Odzračiti sistem preko ventila za odzraku
  • Zatvoriti ventil za odzraku kada počne izlaziti vode bez mjehurića zrakaOtvoriti ventil/ tlačnu liniju na kraju (ulaz vode u veš mašinu ili u vodokotlić)
  • Vratiti vanjski poklapac kućišta Sistem je sada spremamza rad i uštedu vode!

 

Sistem je sada spremamza rad i uštedu vode!

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen