Popis primjena i dimenzije

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Općeniti moguće je spojiti sve potrošače na jedinicu (koji će koristiti oborinsku vodu). Maksimalna visinska razlika između RAINMASTER Eco jedinice i potrošača ne bi smjela biti veća od 9m (drugi kat).

Dimenzioniranje

U slučaju da više potrošača koristi oborinsku istovremeno (npr. nekoliko toaleta se ispiru istovremeno), RAIMASTER Eco omogućuje optimizaciju troškova na način da potrošači dijele maksimalni kapoacitet pumpe.

RAINMASTER Eco može biti spojen na slijedeći način:

Toilette und Urinal

Toaleti i pisoari

Moguće je povezati tri toaleta i pisoara

Waschmaschine

Mašine za veš

Moguće je povezati dvije mašine istovremeno

Garten und Reinigung

Zaljevanje i pranje

Jedno vrtno crijevo može biti spojeno - npr.: 

  • 20m crijevo sa mlaznicom
  • Prskalica za travnjak sa protokom do 2 bara/700l/h (RM Eco 14) 
  • Visdokotlačni perač sa protokom do 500l/h (RM Eco 10) ili do 800l/h (RM Eco 14)

Krivulja crpke

 

Pumpenkennlinie

Dimnezije usisa

U pravili pumpa automatski počinje sa radom kada dođje do smanjenja tlaka, u određenoj mjeri. Kako bi se sistem dobro dimenzionirao potrebno je provjeriti krivulju koja pokazuje odnos dužine crijeva i visine usisa. Ukoliko su vrijednosti isod dozvoljenih vrijednosti potreno je ugraditi dobavnu pumpu (dodatna opreme RM-ECO-LP) kako bi se osigurao siguran i pouzdan dotok vode.

Ansaugseitige Dimensionierung

Napomena: dobavna pumpa pojačava pritisak i na taj način je moguće povećati performance sisteme.

Primjeri

Primjer A:

Dužina usisnog crijeva = 16m

Visina usisa = -2,40m (visinska razlika između najdublej točke usisa i pumpe) = sistem je o.k. dodirna točka se nalazi iznad krivulje

Primjer B:

Dužina usisnog crijeva = 34m

Visina usisa = -2,80m (visinska razlika između najdublej točke usisa i pumpe) = sistem nije o.k. dodirna točka se nalazi ispod krivulje. Oprema poput RM Eco-LP (artikal: br. 22 00 97) je potrebno ugraditi

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen