Minimaler Energieverbrauch, leise, langlebig

INTEWA RAINMASTER Favorit SC zadovoljava najstrože standarde za energetski učinkovite proizvode-EKO dizajn (European Ecodesign Directive for Energy utilizing products -EuP).

» više
Beste Betriebssicherheit mit Redundanz

Nekoliko RAINMASTER Favorit jedinica spojenih paralelno, mogu komunicirati jedni s drugima putem Bluetooth kontrolora.

» više

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen