Jednostavan za sastavljanje, montažu i održavanje.

RAINMASTER Favorit sistem za kišnicu se jednostavno instalira. Isporučuje se sa fleksibilnim crijevom za dovodnu, priključkom za tlačnu liniju te sigurnosnim ventilom.

Wandmontage

Postavljanje na zid

RAINMASTER Favorit se postavlja na zid pomoću vodilica.

Anschluss an die Trinkwasserleitung

Mrežni priključak vode

Spajanje na mrežni priključak se vrši preko fleksibilnog crijeva – sa sigurnosnim preljevom

Druckleitungsanschluss

Spajanje na tlačnu liniju

Tlačna linij se zajedno sa ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom i odzrakom spaja pomoću fleksibilnog crijeva.

Saugleitungsanschluss

Usisna linija

Usisna linija je spojena sa spremnikom za oborinsku vodu

Notüberlauf

Sigurnosni preljev

Sigurnosni preljev je spojen na odvodnu cijev HT promjera DN 50

Sensorik

Mjerna oprema (senzori)

Plovak sa prekidačem je instaliran unutar sprenika (iznad ulazne cijevi) te je spojen sa kontronom jedinicom.Pumpenbefüllung

Punjenje pumpe

Centrifugalna pumpa treba biti napunjena sa vodom prije puštanja u rad. To treba biti napravljeno u slučaju RAIMNASTER Favorit. Sistem se rečno prebaci na vodovodni system. Pumpa se automatski napuni preko ugrađenog troputog ventila.

Ausdehnungsgefäß

Tlačna posuda

Preporučuje se ugradnja tlačne posude minimalnog volumena 24l prilikom ugradnje RAIMASTER F Sistema. Na taj način se povećava životni vijek sistema. Prilikom isporuke RAIMASTER F-SC isporučuje se I tlačna posuda 24l kako bi se zadržao optimalni tlak u sistemu.

 • Inbetriebnahme

Puštanje u rad

Na slijedeći način je moguće izvršiti puštanje u rad vrlo jednostavno:

 • Automatsko punjenenje pumpe preko pripadajuće opreme
 • Važno uputstvo:pumpa ne smije raditi na suho
 • Spojiti opremu na izvor ele. energije (utičnica)
 • Odzračiti sistem preko ventila za odzraku
 • Zatvoriti ventil za odzraku kada počne izlaziti vode bez mjehurića zraka. Otvoriti ventil/ tlačnu liniju na kraju (ulaz vode u veš mašinu ili u vodokotlić) 
 • Vratiti vanjski poklapac kućišta
Inbetriebnahme Parallelbetrieb ein bis drei RAINMASTER Favorit SC

Paraleno puštanje u rad 1-3 RAINMASTER Favorit SC jedinice

 • Svaka jedinica radi odvojeno
 • Bluetooth povezivanje između jedinica se uspostavlja automatski
 • Postaviti vanjski poklopac na mijesto
 • Razina tlaka na jednom RAINMASTER Favorit SC je preuzet od strane drugih jedinica spojenih paralelno

Na vrh

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» više

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» više

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» više

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen