کمپانی INTEWA در حال نوآوری در محصولات استحصال آب باران و فاضلاب خاکستری می باشد. ما تمام تجربیات و خود را جهت ذخیره سازی آب ناشی از باران های سیل آسا بکار بسته ایم و هدفمان ایجاد یک دورنمای جهانی مطلوب درخصوص محیط زیست است. از سال 1993، باارائه محصولات و سیستم های قدرتمند، استاندارد جدیدی را ارائه نموده ایم.

کمپانی INTEWA تولید محصولات مربوط به آب باران و فاضلاب خاکستری را در برنامه کاری خود دارد. این محصولات در تمامی نقاط دنیا از طریق شبکه نمایندگان ما که در حال افزایش نیز می باشند، قابل خرید می باشند.

سیستم های INTEWA راهکارهای موثری را جهت مدیریت آب باران در پروژه های خصوصی، عمومی و تجاری  به اجرا گذاشته است. ما در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم ها بهترین تجارب را داشته ایم.

To top

ما محصولات تصفیه فاضلاب خاکستری و استحصال آب باران را بمنظور بهره برداری از آب تصفیه شده تولید می نمائیم.

خودپالائی فیلتر آب باران براساس قانون جهش هیدرولیکی

تونلهای جذب DRAINMAX : تنها کانال پلاستیکی با امکان شستشو و تخلیه کف آن

امکان بکارگیری پمپ آب برای آب باران و تاسیسات فاضلاب خاکستری در هر ساختمانی فراهم است.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen