سوالاتی که غالبا درخصوص تونلهای جذبی DRAINMAX پرسیده میشود بهمراه جواب ها

Show all / Hide all

fold faq

برتری این سیستم جذب در مقایسه با دیگر روشهای جذب چیست ؟

در مقایسه با دیگر محصولات جذب آب مدفون، این محصول (DRAINMAX) در مقایسه و با توجه به حجم، فضای کمتری اشغال میکند که این به معنی انجام حفاری کمتر و کاهش هزینه نصب و راه اندازی است.

تونلهای جذب آب DRAINMAX نسبت هزینه به حجم پائین تری نسبت به سیستم های دیگر دارند پس، در مقایسه با دیگر محصولات پلاستیکی ارزان تر هستند. همچنین این محصول تنها محصولی ازاین دست می باشد که کف آن قابل تخلیه می باشد.

fold faq

چگونه تونلهای جذب آب DRAINMAX چنین حجم بالائی دارند ؟

در این محصول بدلیل طرح خاصی که دارد، نیروهای وارده به خاک اطراف منتقل میگردد در حالیکه در دیگر محصولات برای تحمل وزن نیروهای وارده، از المانهای اضافی دیگری استفاده میکنند و لذا حجمشان کاهش می یابد.

fold faq

چرا پاکسازی تونلها لازم است ؟

یک تونل جذب آب ساختاری دارد که برای مدت 10 سال نیاز به سرویس ندارد. قبل از هر چیز و قبل نصس سیستم تونلی، یک سیستم ته نشینی یا فیلتر تعبیه میگردد.

نوع سیستم بسته به نظر متخصص و براساس سطح باران گیر انتخاب میگردد. با تعبیه المان های فیلتر اولیه، فی الواقع تونل ها نیازی به پاکسازی نخواهند داشت اما بهرحال پس از گذشت چند سال ممکن است مواد زائد به داخل آن نفوذ نمایند.

این مواد ممکن است حجم تخلیه آب به خاک را در تونل کاهش داده و راندمان تونل را کاهش دهد و لازم شود سیستم تونلی مجددا ایجاد گردد.

در سیستم های DRAINMAX میتوان شرائط را با دوربین مخصوص بررسی نمود و چناچه پاکسازی مورد نیاز بود، آنگاه آنها را تمیز نمود.

این محصول تنها محصولی است که کف آنرا میتوان تخلیه نمود. این کار توسط یک نازل پرفشار قابل انجام است.

fold faq

چگونه سایز مدولهای تونلی قابل محاسبه است ؟

سایز سیستم های تونلی بستگی به فاتکتورهای متفاوتی دارد. این فاکتورها، پارامترهایی نظیر شدت بارش و قوانین محلی دولتی در پروژه هاست. این پارامتر از یک کشور به کشور دیگر و از یک ناحیه به ناحیه دیگر فرق دارد.

تتوفر معلومات عن الأبعاد في خدمة مشروعنا.

DRAINMAX Photo

To top

ما محصولات تصفیه فاضلاب خاکستری و استحصال آب باران را بمنظور بهره برداری از آب تصفیه شده تولید می نمائیم.

خودپالائی فیلتر آب باران براساس قانون جهش هیدرولیکی

تونلهای جذب DRAINMAX : تنها کانال پلاستیکی با امکان شستشو و تخلیه کف آن

امکان بکارگیری پمپ آب برای آب باران و تاسیسات فاضلاب خاکستری در هر ساختمانی فراهم است.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen