خودپالائی با بازده 98%

  • Selbstreinigend mit 98 % Wirkungsgrad

کم بارشی

بیش از 97% کل بارش های سال، بارش های کوچک می باشند و بسیار مهم است که از فیلترهایی استفاده نمائیم که قادر به جمع آوری آن باشند. درحالیکه بیشتر فیلتر برای اینمنظور طراحی نشده اند، این بارش های کم توسط فیلترهای INTEWA به آسانی جمع آوری شده و از هدررفت این آب ارزشمند جلوگیری می شود.

پر بارشی

بارش های سنگین معمولا از 4 تا 10 بار در سال حادث می شود و با سرریز کردن مخزن، عمل خودپالائی اتفاق می افتد. این بارش ها با بهره گیری از تکنیک جهش هیدرولیکی فیلتر تخلیه مواد آلاینده کف مخزن را با عث میگردد.

فیلترهای آب باران PURAIN در اثر بارش های سنگین خود را تمیز می نمایند و این به معنی حداقل هزینه نگهداری این فیلترهاست. با این خاصیت خود پاک کنندگی، بازده 98% این فیلترها در طول سال حاصل شده است. دراین فیلترها حجم 35 کیلوگرمی شن و ماسه مخلوط را ظرف 30 ثانیه میتوان با بهره گیری از اثر جهش هیدرولیکی از کف مخزن خارج نمود.

لطفا به گزارش تست مقایسه ای فیلترها مراجعه نمائید.

ما محصولات تصفیه فاضلاب خاکستری و استحصال آب باران را بمنظور بهره برداری از آب تصفیه شده تولید می نمائیم.

خودپالائی فیلتر آب باران براساس قانون جهش هیدرولیکی

تونلهای جذب DRAINMAX : تنها کانال پلاستیکی با امکان شستشو و تخلیه کف آن

امکان بکارگیری پمپ آب برای آب باران و تاسیسات فاضلاب خاکستری در هر ساختمانی فراهم است.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen