Vīzija

Tīrs ūdens ir vērtība. Vairāk nekā divas trešdaļas mūsu "zilās planētas" ir nosegta ar ūdeni, bet tikai 2.5% ir saldūdens, kas ļoti ātri izzūd. Tikai 60% pasaules iedzīvotāju ir pastāvīgi nodrošināti ar svaigu dzeramo ūdeni. Ūdens trūkums ietekmē ne tikai valstis dienvidu puslodē, bet arī citas valstis, sevišķi vasaras mēnešos. Ūdens vērtības apzināšanās ir pieaugusi visā pasaulē. Paredzams, ka cenas par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu pieaugs. Kopējais pieprasījums pēc tīra ūdens ir pieaudzis un dabas resursi ilgtermiņā nebūs spējīgi to kompensēt. Ir skaidrs, ka nepieciešams meklēt jaunus ūdens avotus.

Slavenajā stāstā no Grieķu mitoloģijas, Poseidons vēlējās kaut ko uzdāvināt Atikas iedzīvotājiem. Viņš iedūra savu trijžuburi akmenī (kurš tagad atrodas Akropole) un, no tā šļācās ūdens straume, kura nekad neapstāsies, viņš teica.

Tomēr cilvēkiem nebija vīzijas vai cieņas pret šo labumu, ko šis nebeidzamais avots piedāvāja, tāpēc viņiem šī dāvana nepatika! Tomēr šodien mēs saprotam, ko tas nozīmē, kad ūdens avots paliek sauss. Tas pašlaik notiek daudzās valstīs, tāpēc mēs lūkojamies pēc ilgstpējīga risinājuma, kas apmierinātu specifiskās patērētāja vajadzības.

Mūsu kompānijas vīzija ir dot iespēju mūsu klientiem labāk izmantot lietusūdens un pelēkā ūdens resursus, nekā tīru dzeramo ūdeni. Lieko lietusūdeni novadot gruntsūdeņu rezervuāros, lai uzlabotu pasaules dzeramā ūdens piegādi.

Vide

Mūsu produkti sekmē videi draudzīgu un saprātīgu ūdens resursu lietošanu. Turklāt, mēs savā uzņēmumā izveidojām ilgstpējīgu ekonomikas sistēmu. Protams, "Zaļā elektrība" mums ir obligāta.

Inovācijas

Ar saviem produktiem, esam noteikuši tendences lietusūdeņu un pelēkā ūdens izmantošanas sektorā. Mēs iedvesmojāmies no dabas, izstrādājot pašattīrošo hidrauliskā lēciena filtru PURAIN. Mūsu RAINMASTER ECO vienība uzlobojās energoefektivitātes ziņā par 40%, izmantojot jaunu sūknēšanas tehnoloģiju.

Kvalitāte

Mēs nodrošinam augstāko kvalitāti un standartus mūsu produktiem un sistēmām ar sertifikāciju no neatkarīgām kontroles iestādēm, rūpīgas piegādātāju uzraudzības un atsevišķas kvalitātes pārbaudes procedūras. Kā garantiju INTEWA produktu kvalitātei mēs nodrošinam 5 gadu garantijas laiku daudziem produktiem bez papildus piemaksām.

Ekspertu zināšanas

Kā pionieri lietusūdeņu tehnoloģijās mēs esam no 1993 gada. Kopš sākuma mūsu prioritātes ir bijušas attīstība un plānošana. Gadu laikā, ekspertu zināšanas un kompetences ir nodrošinātas ar kvalificētu darbinieku palīdzību, kas ir piedalījušies daudzos projektos. Mēs novērtējam pieredzes apmaiņu ar asociāciju (fbr Lietusūdeņu apsaimniekošanas profesionālā asociācija un mūsu plašo klientu, universitāšu un koledžu, projektētāju, uzstādītāju, tirgotāju un biznesa partnerus. Šī paļāvīgā uzticēšanās ir abpusējs labums un nodrošina, ka vienmēr "bumba ir mūsu pusē" - vienmēr gatavi nākt klajā ar inovatīvu ideju.

Uz augšu

Erde
Wassermann Poseidon

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» vairāk

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» vairāk

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» vairāk
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen