Regenwasser - versickern oder rückhalten

Palielinātās urbanizācijas dēļ, agrāk nenosegtā zeme tagad ir nosegta ar mājokļiem un ēkām. Kamēr nenosegtā zeme var dabiski infiltrēties lietusūdeņi, tikmēr palielinoties apbūvētām teritorijām, šī kapacitāte samazinās.

» vairāk
Regenwasser - nutzen

Nodrošināt iedzīvotājus ar augstas kvalitātes dzeramo ūdeni ir pieaugoša problēma pat centrālajos Eiropas reģionos. Dzeramais ūdens tiek uzskatīts par vienu no visvērtīgākajiem resursiem sausa klimata valstīs. Tīra dzeramā ūdens saglabāšana ir svarīga netikai ekoloģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ, bet ilgtermiņā tas ir nepieciešams pasākums. Jau daudzos pasaules reģionos, lietusūdeņu apsaimniekošana nodrošina ūdeni ar augstu kvalitāti.

» vairāk
Duschwasser - Recycling

Pelēkais ūdens tiek definēts kā no fekālijām brīvs ūdens, kurš ir mazāk piesārņots pēc Eiropas standarta 12056-1. Tas tiek uzkrāts pēc dušas, mazgāšanās vai roku mazgāšanas, kā arī pēc mazgāšanas mašīnas. Ūdens atkārtotas izmantošanas sistēma atļauj ...

» vairāk

Uz augšu

INTEWA Übersichtsprospekt

INTEWA-Prospekt_Gesamt.pdf

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» vairāk

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» vairāk

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» vairāk
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen