Ūdens attīrīšana un pelēkā ūdens izmantošana

Ūdens atttīrīšanai ir augsta prioritāte visā pasaulē. Tādējādi uzmanība tiek pievērsta decentralizētai, daudzkārtīgai ūdens izmantošanai. Pasaulē ir pieejami dažādi ūdens ieguves avoti, neskatoties uz klimatiskajiem apstākļiem. Tādā veidā, nedaudz piesārņotu ūdeni var izmantot ūdens recirkulācija sistēmās atkārtotai izmantošanai, kā tehnisko ūdeni. Iegūtais tīrais ūdens ir higēnisks un var tikt izmantots dažādos veidos.

Pelēkais ūdens tiek definēts, kā no fekālijām brīvs ūdens, kurš ir mazāk piesārņots pēc Eiropas standarta 12056-1. Tas tiek uzkrāts pēc dušas, mazgāšanās vai roku mazgāšanas, kā arī pēc mazgāšanas mašīnas.

Ūdens resursi:

 • Pelēkais ūdens no mājām
 • Virszemes ūdens
 • Gruntsūdens
 • Izplūstošais ūdens no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
 • Rūpniecības notekūdeņi

Iespējamie lietusūdens izmantošanas veidi:

 • Tualetes noskalošanai
 • Dārza laistīšanai
 • Tīrīšanai
 • Veļas mašīnu lietošanai
 • Dzesēšanai
 • Ražošanas vajadzībām

Priekšrocības patērētājam:

 • Ietaupījumi no pieaugošajām dzeramā ūdens un kanalizācijas novadīšanas izmaksām
 • Regulāra uzkrāšana
 • Neatkarība no klimatiskajiem apstākļiem
 • Neatkarība no ūdens piegādātājiem

Priekšrocības pašvaldībām:

 • Izdevumu samazinājums par plūdu kontroles pasākumiem/plūdu uzraudzība
 • Plūdu novēršana
 • Izmaksu samazinājums kanalizācijas tīklu izbūvē, kanalizācijas tīklu atjaunošanā un notekūdeņu attīrīšanai
 • Ietaupījuma potenciāls no attīstības izmaksām jauniem īpašumiem
 • Vietējo gruntsūdeņu uzglabāšanā, tādējādi uzlabojot dzeramā ūdens krājumus

INTEWA Systems pielietojumi:

 • Vienas ģimenes mājas
 • Daudzdzīvokļu mājas
 • Viesnīcas
 • Kempingi
 • Uzņēmumi
 • Rūpniecības iekārtas

Uz augšu

Frau unter der Dusche

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» vairāk

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» vairāk

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» vairāk
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen