Kontakti

Büroadresse

INTEWA GmbH
Jülicher Str. 336

52070 Aachen
Vācija

Telefon: 0049 (0)241 96605 0
Telefax: 0049 (0)241 96605 10
E-Mail: info@intewa.de

Projekt Service in Deutschland

click hier

Lageradresse

INTEWA GmbH
Jülicher Str. 342

52070 Aachen
Deutschland

Nachricht senden

Please solve:
WI9     NTP   
2 M  D  O N  R7E
D E  DJQ  1 T   
H X  J  S F  58K
ELT     CQK   

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» vairāk

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» vairāk

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» vairāk
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen