Montage-, installations-, und wartungsfreundlich
Reinigung mit Hochdruckreiniger

Viegli samontēt, uzstādīt un apkalpot

PURAIN lietusūdeņu filtram ir standartizētas DN cauruļu uzmavas, vienkāršai instalācijai. (Ievēro augstuma nobīdi). Filtram nepieciešama vien neliela apkope salīdzinot ar citiem pašattīrošajiem lietusūdeņu filtriem, jo filtra pašattīrīšanās notiek balstoties uz hidrauliskā lēciena principa un stiepļu sietam ir stingra konstrukcija.


PR100 sietu nepieciešams pārbaudīt aptuveni divas reizes gadā, lai pārliecinātos, ka tas nav stipri aizsērējis. Ja netīrumi vai lapas ir atrodamas teknē, nav nepieciešamība to tīrīt, jo tās tiks aizskalotas prom nākošajā spēcīgajā lietusgāzē. Jā ūdens uzkrājas teknes apgabalā, tad sietu nepieciešams notīrīt ar augstpiediena ūdens tīrītāju.
Tas ir vienkārši izdarāms dažās sekundēs, caur rezervuāra atveri. Šādā veidā iespējams iztīrīt gružus, kas uzkrājušies starp trapecveidīgajiem stieņiem. Ja nepieciešams, tad sietu var arī noņemt.


PR100 pretvārstu nepieciešams pārbaudīt divreiz gadā, lai aizvāktu prom gružus.

Bei den PURAIN-HD- Filtern kann das Filtersieb von oben mit einem gelenkigen Ausheber entnommen werden, falls z.B. kein Hochdruckreiniger vorhanden ist. Die ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung für die PURAIN-HD Filter finden Sie im Downloadbereich.

Rückspüldüse

Pretskalošanas sprausla

Mēs rekomendējam izmantot PR-100-RDS pretskalošanas sprauslu priekšs filtriem, kas uzstādīti grūti pieejamos rezervuāros. Pretskalošanas sprausla ir uzstādīta PURAIN lietusūdeņu filtrā, aiz sieta, un pieslēgts pie ūdens caurules caur dārza šļūtenes savienojumu. Šādā veidā tīrīšana tiek automatizēta.

Montagehinweise

Rezervuāra uzstādīšanas instrukcija

  • Filtram jābūt uzstādītam ar 2-5 % slīpumu.
  • Vismaz 100 cm caurulei jābūt ievietotai rezervuāra ieplūdes galā. Tas palīdzēs savienot sietu ar tanka centru, kā arī nodrošināss ērtu apskati un tīrīšanu.
  • Pareizai netīrumu noņemšanai ar WSP-100, filtram jābūt uzstādītam bez laterālās sasveres (filtra malām jābūt nolīmeņotām).
  • Atsevišķu tanka izplūdi nav nepieciešams uzstādīt.
  • Pieeja pie filtra ir nepieciešama sieta un pretvārsta tīrīšanai, un apkalpošanai
  • Ieplūdes nostādinātājs uz rezervuāra grīdas, apakšā zem filtra, novērš nosēdumu slāni no izkustēšanās.
  • Pretvārstam jābūt uzstādītam filtra pārplūdes pusē, lai novērstu smaku nonākšanu no kanalizācijas notekcaurules.

 

Drošības instrukcijas

  • Rezervuārā nekad nekāpiet iekšā bez uzraudzības vai drošības pasākumiem. Nekad neliecieties iekšā rezervuārā no augšas ! Apskates lūku vienmēr atstājiet noslēgtu. Turiet bērnus prom no rezervuāra !

Uz augšu

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» vairāk

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» vairāk

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» vairāk

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» vairāk
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen