Visie

Zuiver water is een kostbaar goed. Meer dan twee derde van onze blauwe planeet is bedekt met water, maar slechts 2,5% daarvan is zoet water. 60% van de wereldbevolking is permanent voorzien van zuiver water. Vooral in de zomermaanden - en niet alleen in zuidelijke landen - dwingt watergebrek de mensen tot besparingen. Het globale bewustzijn hoe waardevol water is, stijgt. Dit is merkbaar in de wereldwijd stijgende kosten voor de drinkwatervoorziening en de afvoer van afvalwater. En de vraag naar water stijgt. Natuurlijke bronnen kunnen deze vraag op termijn lastig compenseren. Nieuwe waterbronnen moeten aangeboord worden.

Uit de Griekse mythologie wordt het verhaal verteld dat de god Poseidon de mensen van Attica een geschenk wou geven. Hij stak zijn drietand in de rots (waar vandaag de dag de Akropolis staat) en liet een waterbron opborrelen die nooit zou opdrogen. Maar de mensen weigerden zijn geschenk aan te nemen. Ze zagen het nut niet in van een onuitputtelijke bron.

Vanwege het wereldwijde watertekort hebben we vandaag de dag een idee van wat het betekent als onze drinkwaterbronnen uitdrogen. Daarom zoeken we naar duurzame en sterke oplossingen, die voldoen aan de gebruikersspecifieke eisen.

Onze visie is dat de wereldwijd beschikbare bron van regen- of grijswater gebruikt wordt en overtollig regenwater gedecentraliseerd terug naar het grondwaterreservoir gevoerd wordt om zo de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Milieu

Onze producten besparen op hulpbronnen en dragen bij aan het bewust en verantwoord gebruik en beheer van water. Daarnaast zetten wij binnen ons bedrijf in op duurzaam ondernemen. Groene stroom is vanzelfsprekend voor ons.

Innovatie

Met onze producten zetten we trends in de regenwater- en grijswaterbranche. Bij de ontwikkeling van onze gepatenteerde, zelfreinigende wisselsprongfilter PURAIN lieten we ons door de natuur inspireren. Bij de pomptechniek in het nieuwe regenwatersysteem RAINMASTER Eco hebben we de energie-efficiëntie met 75% verhoogd.

Kwaliteit

Met certificaten van onafhankelijke keuringsinstanties, zorgvuldig toezicht op onze toeleveranciers en eigen procedures voor kwaliteitswaarborging documenteren we de kwaliteit van onze producten en systemen. Als bewijs voor de productkwaliteit van INTEWA geven we voor talrijke producten 2 jaar INTEWA-garantie, bovenop de wettelijke garantie - zonder toeslag.

Ervaring

We zijn al sinds 1993 als pionieren van de regenwatertechniek op de markt. Zowel ontwikkeling alsook planning zijn onze zwaartepunten van het begin af aan. Uit de talrijke ontwikkelingswerken en projecten groeit de ervaring en competentie van onze gekwalificeerde medewerkers. We waarderen de ervaringsuitwisseling in de vakvereniging voor regenwatergebruik (Fachverband für Regenwassernutzung) en daarbovenop in ons uitgebreid competentienetwerk van klanten, universiteiten, hogescholen, planners, handelaars en handelspartners. Deze vertrouwensvolle uitwisseling is een wederzijdse verrijking. Het garandeert dat we altijd op hetzelfde niveau zitten. Vanuit deze positie zijn we altijd in staat weer innovatieve impulsen te geven.

Naar boven

Erde
Wassermann Poseidon

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» meer

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» meer

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» meer

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» meer
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen