Regenwater - infiltreren of opslaan

Steeds meer grondoppervlakten worden door daken, parkeerplaatsen en wegen verzegeld. Tegelijkertijd hoopt zich door de klimaatsverandering zware regenval op. Het regenwater kan niet meer op natuurlijke wijze de grond infiltreren. Het gevaar bestaat, dat de beschikbare ontwateringssystemen overbelast worden. Rechtstreekse gevolgen van de oppervlakteverzegeling zijn schade door overstromingen maar ook stijgende drink- en afvalwaterprijzen. Een oplossing voor dit probleem is de gedecentraliseerde infiltratie van het regenwater. De grondstukken die hiervoor geschikt zijn, moeten voldoende plaats hebben en grond die het water goed doorlaat. Als dit niet het geval is, dan kan het regenwater tijdelijk teruggehouden worden en vervolgens gedoseerd afgevoerd worden. Zo worden de daarop aangesloten ontwateringssystemen ontlast.

Maatregels voor de gedecentraliseerde infiltratie en opslag van regenwater worden door gemeentes en provincies steeds meer gesubsidieerd. Tegenwoordig worden meestal kosten in rekening gebracht voor het afvoeren van regenwater in de openbare riolering. Regenwaterkosten en verdeelde afvalwaterkosten zijn de belangrijkste voorbeelden. De trend is duidelijk te herkennen: installaties voor regenwaterinfiltratie of opslag worden in bebouwingsplannen meer en meer verplicht.

Voordelen voor de gebruiker

 • Onafhankelijkheid door afkoppeling van de openbare regenwaterafvoer
 • Besparing op de stijgende regenwaterkosten
 • Verbetering van het plaatselijk microklimaat
 • Mogelijkheid tot subsidiëring door de overheid

Voordelen voor de gemeentes

 • Vermindering van de kosten voor overstromingsbescherming/-preventie
 • Kostendaling bij de aanleg van kanalen, de kanalisering en voor de werking van waterzuiveringsstations
 • Besparingspotentieel bij de ontwikkelingskosten van nieuwbouwgebieden
 • Verbetering van de plaatselijke grondwatersituatie

Toepassingsgebieden voor het INTEWA-systeem

 • Eengezinswoningen
 • Meergezinswoningen
 • Commerciële- en industriële gebouwen
 • Openbare gebouwen

 

Naar boven

RWV Überschwemmung

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» meer

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» meer

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» meer

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» meer
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen