• Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung

AQUALOOP waterbehandeling

Naargelang de benodigde hoeveelheid te behandelen water kan een AQUALOOP membraanstation flexibel met tot en met zes membranen worden uitgerust. Voor een nog grotere waterbehoefte worden meerdere membraanstations parallel gebruikt. De redundante opbouw van meerdere membraanstations leidt tot een bijzonder hoge bedrijfsveiligheid bij grotere systemen.

Toevoerwaterkwaliteit

Naargelang de kwaliteit van het toevoerwater en de gebruikseisen kunt u de benodigde trappen van de AQUALOOP bouwset vrij kiezen. Moet, zoals bij grijswater uit huishoudens, met haren en organische verontreinigers rekening worden gehouden, dan wordt de AQUALOOP voorfilter ingezet. Bij gemiddelde organische belasting van het toevoerwater, worden voor de biologische afbraak in het wervelbedproces vullichamen in de tank gedaan, die via het membraanstation van zuurstof worden voorzien. Gering organisch belast water kan direct door het membraanstation worden gereinigd.

Met weinig componenten kunt u flexibel het optimale systeem voor uw toepassing uitwerken:

Redenen voor de AQUALOOP

  • Met AQUALOOP is minder drinkwater nodig , aangezien bijvoorbeeld water voor de toilettenspoeling, tuinbesproeiing etc. in het gebouw uit grijswater geproduceerd wordt en opnieuw gebruikt wordt. (2de gebruik) 
  • Minder druk op waardevolle drinkwaterbronnen: Duitsland is namelijk een land dat relatief rijk is aan water, toch is onze hoge kwaliteit van drinkwaterbronnen door de vervuiling en de overexploitatie onder druk komen te staan. Dit vereist altijd een exploitatie uit steeds dieper gelegen lagen. 
  • Er moet minder water gepompt worden en in de afvalwaterkringloop behandeld worden. 
  • Er is minder thermische energie voor de warmwatervoorziening nodig, aangezien warmte van grijswater veilig * naar het koude water voor de verwarming vervoerd wordt: opnieuw gebruikte energie is vernieuwbare energie. Hierbij komen besparingen bij stroomverbruik, aangezien minder water moet gepompt worden dan in de conventionele waterinfrastructuur. (Dit overschrijdt duidelijk het energieverbruik, die aan de AQUALOOP toegevoerd moet worden). Dit leidt tot een verlaagde CO2-uitstoot in het ecosysteem. 
  • Minder afvalwater met een lager temperatuurniveau.

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» meer

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» meer

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» meer

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» meer
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen