Voordelen van de MEM technologie:

 • De vezels zijn door de cartridges beschermd (nauwelijks mechanische belasting, geen installatieschade of bedieningsfouten).
 • Iedere cartouche beschikt over 6 m² filtratievlak met zeer hoge pakkingsdichtheid en daarom neemt het weinig plaats en ruimte in.
 • Door de kleine poriëngrootte van medium 0,02 µm worden maar liefst tot 99,9999% van de bacteriën en 99,7 % van de virussen verwijderd. Er ontstaan geen nevenproducten bij de desinfectie, resp. geurverspreiding.
 • De fysische afscheiding van de vaste stoffen, alsook bacteriën en virussen wordt veilig in een proces met één en dezelfde uitrusting uitgevoerd.
 • De filtratiemodulen hebben een hoge levensverwachting (10 jaar afhankelijk van de benuttingsgraad). Ze zijn goedkoop en gemakkelijk verwisselbaar.
 • De membraanvezels zijn permanent hydrofiel (wateraantrekkend), waardoor ze meteen functioneren wanneer ze in aanraking komen met water. Uitdroging beschadigt het membraan niet.
 • Speciale additieven in het PE membraan verhinderen de groei van micro-organismen, met een onderdrukking van 99,97% volgens Japan norm JIS Z 2801.
 • Het membraan is bestand tegen zuren, alkalische en chloorhoudende reinigingsmiddelen.
 • Reinigen tot en met 3 bar mogelijk.
 • Sinds 10 jaar in gebruik.
 • Diffusor = luchtparels = reiniging, lucht wordt tussen de vezels gedwongen, jeteffect, doorwervelen.
 • Er is geen permanente ventilatie van het membraan noodzakelijk. Door de cartridge wordt de spoellucht voor de reiniging van de membranen veel efficiënter benut en daardoor wordt energie bespaard.
 • De afgesloten cartridgevorm verhoogt in geval van een chemische reiniging van de membranen hun werking, zonder de biologische reiniging door verdunningseffecten negatief te beïnvloeden.

AQUALOOP – waterkwaliteit

Onderzoeken bij de waterzuiveringsinstallatie in Salzburg hebben aangetoond dat zelfs bij sterk vervuild water van waterzuiveringsinstallatie bacteriologisch de grenswaarden van de TWVO worden nagekomen.

Om te controleren of het behandelde water aan de drinkwaterkwaliteit voldoet, moeten de verdere parameters van de relevante drinkwaterregelgeving worden voldaan. Het water is over het algemeen geschikt voor gebruikswater in het huidshouden alsook voor bewateringsdoeleinden.
AQUALOOP onderschrijdt naast de hygiënische eisen:

BSB < 5mg/l

Affiltreerbare stoffen < 10mg/l

 • WHO / EU Zwemwaterrichtlijn
 • Fbr instructieblad H201 voor grijswaterinstallaties
 • DIN 19650 kwaliteitseisen voor bewateringswater
 • NSW Health Department, Australia 2005
 • BS 8525-1:2010, UK
 • .....

 

In landen zoals Canada, de VS en Japan, waarin bij de waterbehandeling tot gebruikswater een minimumchloorgehalte (>=0,5 mg/l tot 1 mg/l)  voorgeschreven is, kan dit bij AQUALOOP met een aparte doseerinstallatie of toevoeging in tablettenvorm worden gerealiseerd.

Onbehandeld water (waterzuiveringsinstallaties)

Bacteriologisch onderzoek
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   1500 / 1200 in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
Coliforme kiemen ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 500 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 100 0 (P)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml > 500 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

AQUALOOP zuiver water

Bacteriologisch onderzoek
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   8 / n.n. in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
Coliforme kiemen ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (P)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml n.n. 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

Parameterwaarden (P) en parameterindicators (I) naar TWVO 2001of Codex B1 n.d. niet detecteerbaar in het opgegeven volume.

Opstarten en ingebruikname

MEM cartridges worden getest en worden bevochtigd geleverd. Deze kunnen zonder voorbehandeling worden gebruikt voor filtratie. Tijdens de eerste opstarting is er een lichte schuimvorming te zien, die meestal snel terug verdwijnt. De membranen hebben hydrofiele eigenschappen, d.w.z. de vezels kunnen ook na gebruik en opdroging opnieuw gebruikt worden.

Bewaaromstandigheden

Nieuwe cartridges moeten bewaard worden in de originele verpakking tot de definitieve montage, onder de volgende bewaaromstandigheden:

 • Bewaar de cartridges binnenshuis en beschermd tegen direct zonlicht.
 • Bewaar de cartridges tussen 10 - 30 °C.
 • Bewaar de cartridges bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 70%.

Het reinigen van de cartridge

Gebruikte cartridges worden chemisch gereinigd en nadien gespoeld, dan kunnen ze droog worden bewaard (zie 'Bewaaromstandigheden'). Het membraan kan binnen het geïntegreerd systeem handmatig chemisch worden gereinigd indien nodig, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.

Naar boven

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» meer

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» meer

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» meer

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» meer
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen