Wizja

Czysta woda jest cennym zasobem. Więcej niż dwie trzecie naszej planety jest pokryta wodą, ale tylko 2,5% to woda słodka, która szybko pomniejsza swą ilość. Tylko 60% ludności na całym świcie ma dostęp do wody pitnej. Problem niedoboru wody zaczyna dotyczyć coraz większej liczby krajów na wszystkich kontynentach. W ostatnich latach świadomość wartości wody wzrosła na całym świecie. Świadczy o tym stały wzrost kosztów zaopatrzenia w wodę pitną oraz wzrastający koszt odprowadzania ścieków. Ogromny wzrost zapotrzebowania na świeżą wodę zmusza cały świat do opracowywania nowych technologii odzyskiwania wody gdyż naturalne źródła nie gwarantują zabezpieczenia potrzeb ludzkości w dłuższej perspektywie.

W słynnej powieści z mitologii greckiej, Bóg Posejdon chciał dać coś mieszkańcom Attyki. Pchnął trójzębem w skałę (na której stoi do dziś Akropol), z której zaczęła tryskać woda, która nigdy miała nie przestać lecieć. Niestety ludzie, nie mieli żadnych wizji oraz nie uwzględniali ogromnych korzyści, jakie można było czerpać z tego źródła, nie polubili jego prezentu!

Dziś jednak rozumiemy, co się łączy z wyschnięciem lub wyczerpaniem naturalnych źródeł wody. Taka sytuacja dotknęła już wiele krajów i dlatego wciąż szukamy trwałych i nowoczesnych rozwiązań tego problemu, które zaspokoją konsumentów.

Wizją naszej firmy jest umożliwienie konsumentom korzystania z zasobów wody deszczowej oraz oczyszczonej wody ściekowej, co będzie skutkowało zmniejszeniem zużycia świeżej wody.  Ważnym aspektem jest także odprowadzanie nadmiaru wód deszczowych do zbiorników wód podziemnych w celu zwiększenia światowych zasobów wody pitnej.

Środowisko

Nasze produkty przyczyniają się do ekologicznego obchodzenia się z wodą, a zatem zwiększenia jej zasobów naturalnych. Co więcej, stworzyliśmy w naszej firmie trwały, ekonomiczny system. Oczywiste jest to, że "Zielona Energia" jest dla nas obligatoryjna.

Innowacja

Wprowadziliśmy na rynek gospodarki wodą oraz ściekami wiele produktów. Zostaliśmy zainspirowani naturą w rozwoju naszego opatentowanego samoczyszczącego filtra PURAIN na zasadzie skoku hydraulicznego. Nasza jednostka ECO RAINMASTER przyczyniła się do wzrostu efektywności o 75% z wykorzystaniem naszej nowej technologii.

Jakość

Dbamy o najwyższą jakość i standard naszych produktów i systemów, które posiadają certyfikaty nadane przez niezależne instytucje kontrolne. Nadzorujemy dostawców oraz przestrzegamy procedur, które mają na celu zagwarantowanie jakości. Jako dowód jakości produktów INTEWA oferujemy 2 lat gwarancji INTEWA dla wielu produktów, bez dodatkowych opłat.

Wiedza 

Jako pionierzy technologii wodnej, jesteśmy na rynku od 1993 roku. Od początku zarówno rozwój jak i planowanie są naszymi priorytetami. Z biegiem lat, specjalistyczna wiedza i kompetencje zostały przekazane przez naszych wykwalifikowanych pracowników. Doceniamy wymienianie się doświadczeniem(specjalistyczne stowarzyszenie od spraw gospodarowania wodą, nasza sieć klientów, uniwersytety, instalatorzy, sprzedawcy i partnerzy). Dzięki takiej wymianie zdań korzyści są wzajemne i nieograniczone. Zawsze jesteśmy gotowi na opracowywanie nowych technologii.

Do góry

Erde
Wassermann Poseidon

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen