Regenwasser - versickern oder rückhalten

Wzrost urbanizacji wpłynął na zwiększenie ilości zadaszonych budynków z utwardzonymi terenami wokół nich. Z tego powodu naturalna infiltracja wód deszczowych do ziemi została znacznie ograniczona. Zagospodarowanie nadwyżki wód deszczowych to problem który dotyka coraz więcej terenów zamieszkałych przez ludzi.

» więcej
Regenwasser - nutzen

Zapewnienie ludności wysokiej jakości wody pitnej jest coraz większym problemem nawet w regionach Europy Środkowej, które w dzisiejszych czasach mają spore zasoby. Picie wody jest nadal uważane za najcenniejszą możliwość w wielu suchych krajach świata. Oszczędzanie wody pitnej jest nie tylko użyteczne ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych, ale także w dalszej perspektywie czasu. Już w kilku regionach świata, zbieranie wody deszczowej zapewnia dostatek wody wysokiej jakości wolnej od opłat.

» więcej
Duschwasser - Recycling

Woda szara jest zdefiniowana jako wolna od fekaliów, mniej zanieczyszczona woda ściekowa według europejskiej normy 12056-1. Zbierana jest podczas kąpieli pod prysznicem, w wannie, podczas mycia rąk oraz pracy zmywarek i urządzeń piorących. System Recyklingu Wody pozwala...

» więcej

Do góry

INTEWA Übersichtsprospekt

INTEWA-Prospekt_Gesamt.pdf

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen