Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» więcej

DRAINMAX - technologia tuneli infiltracyjnych

Rozwiązanie dla infiltracji lokalnej lub buforowania wody deszczowej

Zatwierdzenie  systemu przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) jest jedną z innowacji tuneli Drainmax. Podstawową jednostką systemu jest tunel o pojemności 1,6 m³ wykonany w lekkiej wersji z tworzywa, który wytwarza przestrzeń w gruncie. Woda deszczowa z niego może być bezpośrednio zatrzymana u źródła i będzie przenikać przez boczne otwory i glebę. Możliwe jest również ograniczenie przepływ – tunel działa wtedy jak regulator przepływu. Technologia ta pozwala zaoszczędzić znaczne koszty na układanie skomplikowanych rurociągów. Można również  korzystać z systemu tuneli Drainmax na infiltrację wody ściekowej z oczyszczalni ścieków.

 

Intewa-DRAINMAX.pdf

Tunnel-Rigole zur Regenwasserbewirtschaftung

Intewa_DRAINMAX_EFH_paket.pdf

Versickerungspaket für Einfamilienhäuser

  • Bilder

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen