Samoczynne czyszczenie się o wydajności 98%

  • Selbstreinigend mit 98 % Wirkungsgrad

Niskie opady

Niskie opady stanowią 97% całkowitych rocznych opadów. Dlatego szczególnie ważne jest, aby filtr był dostosowany do ich zbierania. Wiele filtrów jest nieprzystosowane do ich zbierania. Zasobnik, w którym zbiera się woda zapewnia brak jakichkolwiek strat wody.  

Wysokie opady

Wysokie opady wód deszczowych , które występują od 4 do 10 razy w ciągu roku, przyczyniają się do ok. 3% całkowitego przelewu wody i są wykorzystywane przez filtr Purain do samoczynnego oczyszczenia się. Wysokie opady przyczyniają się do zwiększenia efektu skoku hydraulicznego, który wypłukuje wszelkie zanieczyszczenia z systemu.

Filtr wody deszczowej Purain czyści się sam podczas dużych opadów. Oznacza to minimalne koszty utrzymania systemu w porównaniu  do innych systemów filtracyjnych. Całkowita wydajność sięgająca 98% osiągnięta jest dzięki unikalnemu, samoczynnie oczyszczającemu się filtrowi PURAIN.
Dzięki zjawisku skoku hydraulicznego, woda jest zbierana w zasobniku, następnie filtrowana i odprowadzana do zbiornika. Zasobnik gwarantuje brak strat wody. 3.5 kg piasku oraz żwiru zostało wypłukane w zaledwie 30 sekund, dzięki ogromnej wydajności skoku hydraulicznego.

Lesen Sie dazu das Gutachten mit einem Filtervergleichstest.

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen