Projekte

W 2001 roku zostały opatentowane filtry samoczynnie czyszczące się. Od tego czasu zostało zainstalowanych ponad 20 000 sztuk.

» więcej
Pressestimmen

Tutaj można znaleźć informacyjne artykuły prasowe na temat filtra do wody deszczowej Purain

» więcej

Oto nasze opinie klientów dotyczące filtrów Purain.

» więcej

Do góry

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen