Flüsterleiser Betrieb

Cicha praca

Zwykłe pompy wytwarzają hałas na poziomie 65 dBA. RAINMASTER Eco pracuje na poziomie 50 -56 dBA.

W przeszłości, hałas jakie wytwarzały pompy wykorzystywane w systemach zbierania wody był tak duży, że praktycznie niemożliwe było instalowanie go wewnątrz budynku.Wszystko to zmieniło się z systemem RAINMASTER Eco, który pracuje niegłośniej niż zmywarka.To oznacza, że użytkownik systemu może wybrać sobie miejsce na system wedle własnego upodobania, np. garaż, piwnica, pomieszczenie gospodarcze. RAINMASTER Eco nie zakłóci spokoju!

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen