Wirtschaftliches Wassersparen

Ekonomiczne oszczędzanie wody

Co do korzyści dla środowiska ze zbierania wody deszczowej i szarej nie można mieć wątpliwości.Można sobie zadać pytanie czy ekonomicznym jest używanie zbiorników do zbierania wody? W większości przypadków można powiedzieć, że jest to ekonomiczne.

System RAINMASTER Eco jest bardzo atrakcyjny i efektywny pod względem zbierania wody i ekonomiki. Poprzez instalacje systemu można znacznie zmniejszyć zużycie energii. W porównaniu do innych systemów rynnowych, cena jest znacznie zredukowana. Prowadzi to wszystko do dodatniego bilansu ogólnego.

Do góry

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen