Montage-, installations- und wartungsfreundlich

RAINMASTER Eco jest bardzo łatwy w montażu. Jest dostarczany z kompletem elastycznych ......

» więcej
Sicherheit zuerst

Pumpe, Steuerung und Schwimmerschalter des RAINMASTER Eco werden mit sicherer 24 Volt Kleinspannung versorgt.

» więcej

Technik auf einen Blick

Technik auf einen Blick

Alle wichtigen technischen Daten, Anschlussmaße, Gewicht, Größe und Material finden Sie im INTEWA Store.

Anwendungsbereich und Dimensionierung

Generell können alle Verbraucher, die für die Regenwassernutzung in Frage kommen, angeschlossen werden. Die maximale Einbauhöhe eines Verbrauchers über dem Regenwasserwerk darf 9 m (= zwei Etagen) nicht überschreiten.

» więcej

Do góry

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» więcej

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» więcej

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» więcej

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» więcej
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen