Apa este elementul nostro!

INTEWA GmbH dezvoltă idei inovativepentru infiltrarea apei pluviale şi deasemenea pentru colectarea şi utilizareaapei pluviale şi a apei gri. Folosim punctelenoastre forte - compentenţă şi inovaţie -pentru a controla precipitaţiile abundente şi aeconomisi apă. Scopul nostru este de acontribui drintr-o perspectivă globală laprotecţia mediului. Încă de la înfiinţareacompaniei în anul 1993, din poziţia de liderîn cercetare, am stabilit standarde noi pentruproduse şi sisteme performante:

INTEWA şi produce echipamentepentru colectarea şi utilizarea apei pluviale şia apei gri, precum şi de percolare a apeipluviale. Produsele pot fi achiziţionate lanivel mondial printr-o reţea de parteneri şidistribuitori în continuă creştere.

INTEWA oferă cele mai eficiente soluţii pentrumanagementul apelor pluviale pentruproiecte de construcţii private, publice saucomerciale. Oferim suporttehnic proiectanţilor, antreprenorilor şioperatorilor înca din primul stadiu deproiectare până la punerea în funcţiune asistemului.

Mergi sus

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen