Viziune

Apa pură este o resursă valoroasă. "Planetanoastră albastră" este acoperită cu apă maimult de două treimi, însă doar 2.5 %reprezintă apă dulce, care însă se epuizeazăconsiderabil. Doar 60% din populatia totală alumii are acces constant la apă potabilă.Lipsa apei nu afectează doar ţările dinemisfera sudică dar şi multe alte ţări deasemenea, în special în lunile de vară.Nivelul de conştientizare privind valoareaapei a crescut la nivel mondial. Acest aspectpoate fi observat în creşterea considerabilăla nivel mondial a costurilor pentrualimentarea cu apă potabilă si pentruevacuarea apei uzate. Cererea totala pentruapa potabilă a crescut iar resursele noastrenaturale vor compensa cu dificultate petermen lung. Noi surse de apă trebuie să fiedezvoltate.

În mitologia greacă este relatată povesteazeului Poseidon care a dorit să ofere uncadou oamenilor din Attica. El a aruncattridentul său de stâncă (pe care se află azicetatea Acropole) şi din care a început săizvorască apă, despre care se spune că nuva seca niciodată. Însă oamenii, neavând oviziune faţă de beneficiului mare a resurseiinepuizabile oferite, au refuzat darulacestuia!

Azi, înţelegem ce înseamnă să ai la nivelmondial resurse de apă potabilă epuizate.Prin urmare, suntem în căutarea de soluţiidurabile şi sustenabile care să îndeplineascăcerinţele specifice ale consumatorilor.

Viziunea companiei noastre este ca la nivelmondial sursele disponibile de apă pluviala sau apă gri să fie folosite în aplicaţiilegospodăreşti şi comerciale iar apa de ploaieîn exces să fie direcţionată în sistemdescentralizat în rezervoarele apeisubterane in efortul de a asigura alimentareacu apa potabilă.

Mediul inconjurator

Produsele noastre contribuie la utilizarearesponsabilă şi gestionarea eficientă aresurselor de apă. In plus, am stabilit incadrul companiei noastre un sistemeconomic sustenabil. Una dintre priorităţileimportante pentru noi o reprezintă energiaverde.

Inovaţie

Am stabilit direcţii prin produsele noastre însectorul de gestionare a apelor pluviale şi aapei gri. În dezvoltarea filtrului patentatPURAIN, cu autocurăţare, bazat pe principiulsaltului hidraulic, am fost inspiraţi de natură.Utilizând tehnologia noastră de pompare,unitatea RAINMASTER Eco a crescuteficienţa energetică cu 40%.

Calitate

Prin certificările obţinute de la laboratoarelede testare independente, prin monitorizareaatentă a furnizorilor şi prin procedurileinterne de asigurare a calităţii, menţinemcalitatea produselor şi sistemelor noastre.Oferim 5 ani garanţie fără costurisuplimentare pentru numeroase produse caşi dovadă a calităţii produselor INTEWA.

Experienţă

Consideraţi pioneri în dezvoltareatehnologiei de ape pluviale, suntem prezentipe piata încă din 1993. Obiectivele noastreau fost încă de la început atât dezvoltareacât si proiectarea. Experienţa şicompetenţele personalului nostru calificatsunt rezultatul numărului mare de activităţi şiproiecte de dezvoltare. Apreciem schimbulde experienţă în cadrul asociaţiei (fbrAsociaţia Germană pentru colectarea apeipluviale şi utilizarea apei), reţelei extinse declienti, universităţi şi colegii, proiectanţi,distribuitori, şi parteneri de afaceri. Acestschimb de incredere reprezintă un beneficiureciproc şi ne asigură că suntem "pe val" -întotdeauna susţinând ideile inovative.

Mergi sus

Erde
Wassermann Poseidon

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen