Regenwasser - versickern oder rückhalten

Datorită creşterii gradului de urbanizare, tot mai multe suprafeţe de teren sunt acoperite de blocuri de locuinţe şi clădiri comerciale. Astfel, rata de infiltrare în sol a apelor pluviale se reduce semnificativ din cauza numărului în creştere de zone pavate, parcări auto şi drumuri. În acelaşi timp.....

» Mai mult
Regenwasser - nutzen

Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă de înaltă calitate reprezintă o problemă dificilă chiar şi în regiunile central-europene care în prezent dispun de resurse de apă semnificative. În multe ţări cu deficit de apă, apa potabilă este considerată o resursă valoroasă. Economisirea apei potabile constituie o măsură ecologică şi economică necesară pe termen lung. În multe regiuni ale lumii, colectarea apei pluviale reprezintăo sursă de apă disponibilă fără costuri de o calitate excelentă.

» Mai mult
Duschwasser - Recycling

La nivel mondial, tratarea apei a devenit o prioritate, punându-se accentul pe implementarea sistemelor descentralizate şi utilizarea multiplă a apei. Conform standardului European 12056-, apa gri este definită ca şi apă uzată fără fecale, mai putin contaminată. Apa gri este apa folosită la duş, la cada de baie, la chiuvete şi la maşina de spălat. Sistemul de reciclare a apei permite....

» Mai mult

Mergi sus

INTEWA Übersichtsprospekt

INTEWA-Prospekt_Gesamt.pdf

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen