Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» Mai mult

Tunel de percolare DRAINMAX

O soluţie descentralizată pentru infiltrarea sau retenţia apei pluviale şi a apei de şiruire de la staţiile de epurate.

Sistemul de infiltrare DRAINAMX tunel depercolare, acreditat de DIBt® (Institut ul German pentru Inginerie Civila) reprezintăultima noutate. Acest tip de sistem esteformat din semi-calote uşoare din plasticavând un volum mare de 1.6 m³ carepermite crearea unui spaţiu gol în sol. Apele pluviale sunt direct reţinute la sursă şiinfiltrate prin orificiile din podea şi orificilelaterale deschise. De asemenea, alternativeste posibilă scurgerea apei în canal. Aceasta tehnică reduce considerabilcosturile pentru sistemele de canalizarecomplexe. Alternativ, sistemul DRAINMAX poate fi folosit pentru infiltrarea apei deşiroire de la staţiile mici de epurare a apeloruzate.

Intewa-DRAINMAX.pdf

Tunnel-Rigole zur Regenwasserbewirtschaftung

Intewa_DRAINMAX_EFH_paket.pdf

Versickerungspaket für Einfamilienhäuser

  • Bilder

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen