Cele mai frecvente întrebări şi răspunsuri despre tunelul de percolare DRAINMAX

/

Care sunt avantajele tunelului de percolare DRAINMAX în comparaţie cu alte sisteme de infiltrare şi de retenţie?

Care sunt avantajele tunelului depercolare DRAINMAX în comparaţie cualte sisteme de infiltrare şi de retenţie?În comparaţie cu şanţurile cu pietriş, tunelulde percolare DRAINMAX, datorită capacităţiide stocare de 100%, necesită un spaţiurelativ mic. Acest lucru înseamnă, reducerealucrărilor de excavare şi implicit reducereacosturilor.Tunelul de percolare DRAINMAX oferă unraport optim preţ/ volum comparativ cu altesisteme de retenţie fabricate din plastic,(cum ar fi: cutiile de infiltrare) prin consumulredus de materiale şi stivuire a tunelului întimpul transportului (costuri de transportmici). Mai mult decât atât, tunelul depercolare DRAINMAX este singurul produscare permite spălarea interiorului a tunelului.Acest lucru creşte durata de viaţă asistemului.

Cum poate obţine tunelul de percolare DRAINMAX o capacitate atât de mare?

Cu tunelul de percolare DRAINMAX,încărcările sunt distribuite în sol datorităgeometriei speciale a tunelelor cu boltăastfel concepute. În schimb, datorităconceptului dezavantajos, în cazul cutiilordin plastic trebuie folosit mult mai multmaterial pentru a absorbi încărcările în modeficient şi de a obţine aceeaşi stabilitate.

De ce este opţiunea de curăţare importantă pentru tunelele de percolare?

Un tunel de percolare este o structurăconstruită cu o durată de viaţă proiectată dezeci de ani. În principiu, un sistem desedimentare sau filtrare trebuie instalatînainte de orice sistem de infiltrare sau deretenţie. Tipul de sistem depinde de zonaconectată şi gradul de contaminare, precumşi de cerinţele specifice ale autorităţilorprivind evacuarea apei uzate. Utilizând ointalaţie eficientă de curăţare preliminară,sistemul de infiltrare sau de retenţie nunecesită întreţinere. De-a lungul anilor, încazul în care întreţinerea este efectuatănecorespunzator cu instalaţia de curăţarepreliminară,există riscul ca murdăria săpătrundă în tunel. Această murdărie poateafecta considerabil capacitatea de infiltrareşi prin urmare poate diminua eficienţafuncţională a tunelului de percolare. Astfel,reconstrucţia tunelului devine costisitoare.Tunelul de percolare DRAINMAX poate fimonitorizat cu ajutorul unei camere. În cazulîn care este necesară curăţarea interiorului,atunci tunelele de percolare DRAINMAXsunt singurele sisteme de acest gen dinlume a căror interior poate fi integral spălat.Curăţarea interiorului este efectuată prinspălare cu un jet de apă sub înaltă presiune.

Cum pot determina dimensiunea necesară a tunelului de percolare DRAINMAX?

Dimensionarea unui tunel de percolaredepinde de mai multe conditii, cum ar fidatele cu privire la precipitaţii şi gradul deinfiltrare, precum şi reglementărileautorităţiilor regionale. Aceste condiţii suntfoarte diferite de la o ţară la alta şi chiar şi lanivel regional. Informațiile privind dimensionarea sunt disponibile de la serviciul nostru de proiect.

DRAINMAX Photo

Mergi sus

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen